Språkval/Kieli:

SveSuo

VÄLKOMMEN

Jag är verksam på Södertörn sen mer än 30 år tillbaka. Jag började min verksamhet under tidigt åttiotal hos advokat Hans Eckervik.
Fram till år 2008 hade vi vår egen tingsrätt här i Haninge i samma hus - Handens tingsrätt. Men efter sammanslagningen av domstolar är
jag mest på Södertörns tingsrätt.

Sedan 1988 arbetar jag ihop med advokaterna Arne Nordbåge och Anders Björck. Vi har våra lokaler i Handenterminalen 5 plan 11 i Haninge.

Jag har allmän praktik men arbetar mest med familjerätt och brottmål. Mina flesta kunder kommer från Haninge, Tyresö, Nynäshamn,
Huddinge och Stockholm.

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag hjälper er med all familjerätt såsom
äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, umgängesrätt, bodelning, bouppteckningar, testamenten, äktenskapsförord m.m.

Kostnadsfri rådgivning per telefon.

Jag är svensk- och finsktalande. Se uppe till höger för separat hemsida på finska.